Regulamin szkoleń

  1. Maksymalna ilość uczestników w trakcie jednego szkolenia to 30 osób. W przypadku szkoleń odpłatnych, o miejscu na liście decyduje kolejność wpłat; w przypadku szkoleń bezpłatnych decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia z min. 3-dniowym wyprzedzeniem, zwracane jest 100% wpłaconej kwoty; w przypadku rezygnacji z 2- lub 1-dniowym wyprzedzeniem, zwracane jest 50% kwoty; w przypadku rezygnacji w dniu wydarzenia zwracane jest 25% kwoty.
  3. Każdy uczestnik spotkania otrzyma w trakcie szkolenia fakturę imienną (osoby, które zrezygnują ze spotkania otrzymają fakturę drogą elektroniczną) – dotyczy wydarzeń odpłatnych.
  4. Organizatorem szkoleń jest: Dydaktyk, lektor j. rosyjskiego Przemysław Kleniewski, 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 6a/30, NIP: 5862326653; REGON: 369198157.