Kursy językowe

Sposób nauczania dobieram indywidualnie w zależności od potrzeb uczniów. Przecież każdy jest inny i każdy może oczekiwać czegoś innego od moich zajęć. Dla niektórych najważniejsza jest umiejętność prostego porozumienia się z Rosjaninem – wtedy kładę nacisk na komunikację z odpowiednią domieszką gramatyki. Dla innych celem będzie szczegółowe poznanie gramatyki opisowej. Jeszcze inni mogą oczekiwać ode mnie wyćwiczenia leksyki z konkretnej dziedziny. Nie istnieje zatem uniwersalna recepta na naukę języka obcego. Zawsze najpierw poznaję oczekiwania uczniów, a dopiero potem dobieram odpowiedni styl prowadzenia zajęć – dostosowany do ich potrzeb i zainteresowań.


Klient indywidualny

Z dojazdem na terenie Trójmiasta* lub u mnie w domu
(okolice Wzgórza Św. Maksymiliana w Gdyni)

60 min. zajęć kosztuje 40 zł.
Za każde kolejne 30 minut – 10 zł.

Klient biznesowy

Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez Klienta*, a ich koszt zależy od ilości słuchaczy:

1 osoba:  50 zł (+10 zł za każde kolejne 30 min.)
2-5 osób:  65 zł (+15 zł za każde kolejne 30 min.)
6-8 osób:  85 zł (+30 zł za każde kolejne 30 min.)
Powyżej 8 osób:  95 zł (+40 zł za każde kolejne 30 min.)

Ceny netto – zajęcia językowe są zwolnione z VATu.


* nie pobieram dodatkowych opłat za ewentualny dojazd na terenie Gdyni i w okolice stacji SKM na terenie Sopotu i Gdańska (max 10 minut pieszo);
w pozostałych przypadkach opłata dodatkowa wynosi 5 zł